I Will Miss You Guys: Love You So Much

Its been more than a year with you my brothers and sisters . You have always been amazing friends , motivation and my inspiration. I have learnt so many things from you all. I'll miss every moment we laughed together . त्यो ठूलो आवाज, त्यो हल्ला सबै याद आउनेछ । खड्काको who says गित , Ashmita Thakuri को तीखो स्वर सबै मनमा मीठो गित झै बसेका छन । Daud को BeatBoxing , Powel out हुदा पनि I was not ready भन्ने बानी , Arjal को ऐले भेट्लास है भाइ भन्ने सुन्न पनि कान तरस्सिने छन। Arushi को त्यो भटाभट लेखाइ Dipshika को बोलाइ भन्दा नि कुद्छ। घाँटी छुद फु फु गर्ने kanchan , Assembly मा photo वाला pose दिने Dipisha .....(सबैको बारेमा लेख्नेछु)


No comments:

Post a Comment