बचपन क्या कमाल थियो

बचपन क्या कमाल थियो खेल्दा खेल्दै,भान्साकोठामा,पिढिमा,भुइमा जहाँ निदाएनि बिउझिंदा सदै बिस्तारामा पाउथें आफुलाइ ।

#बचपनका_यादहरु

No comments:

Post a Comment